Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê cuộc đời là méo mó
Sao ta không tròn tự nơi tâm
Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng.
Nếu tất cả cuộc đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta
Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa
Nếu vấp ngã thì phải vươn mình đứng dậy
Hạnh phúc giống như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai!
(Lưu Quang Vũ)

Trả lời