200.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Bạch trà

800.000 8.000.000 

Hộp Quà Tặng Trà

Bộ quà Phúc – Lộc – Thọ

450.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Chè Shan tuyết cổ thụ – Shan xanh FH

120.000 1.200.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Hồng Trà – Trà Shan Tuyết Cổ Thụ

370.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Hồng trà Đại hồng shan

160.000 1.600.000