200.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Bạch trà

800.000 8.000.000 
120.000 1.200.000 
370.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Hồng trà Đại hồng shan

160.000 1.600.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Hồng trà Lão trung sơn

250.000 2.500.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Hộp Trà Búp Măng Shan – Hộp 50gr

600.000