Thác Phật

Tác phẩm mô tả cảnh Phật thuyết Pháp như dòng thác trí tuệ trên cao chảy xuống, chúng sinh tùy căn cơ tận hưởng. Trí tuệ nhà Phật quét sạch phiền não, giúp tâm trí sáng suốt, mọi việc hanh thông.
Tâm an vạn sự an.
Tâm bình thế giới bình.

Đổi trả hàng trong vòng 07 ngày!

Thời gian và phí giao hàng sẽ được ước tính khi đặt hàng. Xem chính sách giao hàng.