Âm dương nguyên lý vô song

50.000 

Ở Phương đông, khoa học bị triết lý chi phối hoàn toàn từ cawbn nguyên. Bậc Thánh nhân, Chân nhân là người đã đạt tới sự hiểu biết trọn toàn về nguyên lý vô song( tức ” Luật Vũ Trụ”, ” Thiên Đạo”, ” Mệnh Trời”, ” Chánh Pháp”), cái nguyên lý chi phối luật nhân quả của mọi hiện tượng trong vũ trụ.

          Khoa học cổ truyền Phương đông giải thích hệ thống vũ trụ và tấc cả mọi hiện tượng phát sinh trong hệ thống này theo luật hoặc lý Âm Dương.

Âm dương nguyên lý vô song

50.000 

Đổi trả hàng trong vòng 07 ngày!

Thời gian và phí giao hàng sẽ được ước tính khi đặt hàng. Xem chính sách giao hàng.