Ngày mồng Tám tháng Ba
Của bao năm về trước,
Giới Phụ Nữ chúng ta
Vùng lên chống bạo ngược:
Chống áp bức bọc lột;
Chống coi thường chị em;
Chống sự bất bình đẳng;
Đã kéo dài triền miên.
Phát huy truyền thống đó,
Nay ta mạnh mẽ lên!
Chống tự ti, tự khổ;
Đừng cho mình yếu hèn.
Ta hãy mạnh mẽ lên!
Chống tham lam, sân hận…
Hiểu, làm theo sự thật,
Xé bức màn vô minh.
Ta hãy mạnh mẽ lên!
Gạt bỏ những huyễn ảo,
Về nương tựa Tam Bảo,
Để tự cứu chính mình.
Vẫn ở trong gia đình,
Vẫn làm việc công sở…
Làm một cư sĩ nữ,
Sống hợp lý, hợp tình.
Chị em ơi, hãy nhanh,
Còn chần chừ gì nữa!
Mẹ hiền mở rộng cửa,
Đón chúng ta về Nhà.
Nghĩ về ngày Tám tháng Ba,
Can đảm tìm lối thoát ra cho mình.
– Hồng Nhị –
Nguồn: Quan Âm Bồ Tát

Trả lời