“Sự thật không phải là thứ sở hữu được. Không ai sở hữu nó, không ai có Sự thật nhiều hơn người khác. Vài người có thể đã nhận ra nó hoặc còn nhớ nó nhiều hơn người khác, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng Sự thật không thuộc về bất cứ ai. Không ai sở hữu bản chất của chúng ta. Đó là một món quà bình đẳng. Hành trình thức tỉnh chỉ là nhớ lại ta là ai, bản chất ta là gì, nhớ lại những gì chúng ta luôn từng biết.”
– Trích “Sự thật về giác ngộ”, Adyashanti –

Trả lời