“Thật nhầm lẫn khi tưởng rằng sự tu tập sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta bình yên và hết phiền não. Không gì xa sự thật hơn điều này. Pháp không phải là một phương thuốc trị liệu. Trái hẳn lại, Pháp thật ra đã được điều chế một cách đặc thù để đảo ngược cuộc sống của các bạn – đó chính là điều các bạn cần. Vì thế, nếu cuộc sống của các bạn rơi vào tình trạng “bụng to ngực lép” thì sao các bạn lại phàn nàn? Nếu sự tu tập và cuộc sống của bạn không đảo ngược được thì điều đó chứng tỏ những gì các bạn đang làm chẳng có tác dụng gì cả.
Đây là điều cho thấy sự khác biệt giữa Pháp và các thủ thuật của thời hiện đại – những thủ thuật về việc tạo hào quang cá nhân, về những mối tương giao, về những kết nối cảm thông, về sự an lạc hạnh phúc, về trạng thái hồn nhiên trẻ thơ, về việc trở thành nhất thể với thế giới và về việc ôm cây để tăng năng lượng. Từ cái nhìn của Pháp, những mối quan tâm như thế đều là những đồ chơi của một hiện hữu đang trôi lăn trong vòng quay của sống chết – những thứ đồ chơi đã nhanh chóng làm cho cuộc sống chúng ta trở thành vô nghĩa.”
– Dzongsar Khyentse Rinpoche –

Trả lời