Nhỏ là đẹp
“Con người nhỏ bé, vì thế nhỏ là đẹp”, đó là một luận điểm của tác giả Schumacher để phản bác lại trào lưu “lớn hơn là tốt hơn” của phong trào sản xuất hàng loạt và toàn cầu hóa.
Ông lập luận rằng nền kinh tế hiện tại không bền vững, rằng mở rộng sản xuất sang những nước đang phát triển không giải quyết được những tồn tại cơ bản của nền kinh tế. Thay vào đó, ông chủ trương các nước nên tập trung vào phát triển bền vững.
Cuốn sách cổ súy cho quan điểm “vừa phải” – sản xuất vừa đủ nhu cầu, tôn trọng những hạn chế của tài nguyên và áp dụng khoa học kĩ thuật một cách hợp lí. Từ đó, ông xây dựng lí thuyết “kinh tế dựa trên làng xã”, sau này trở thành thuật ngữ “nền kinh tế Phật giáo”, cũng là tựa đề chương cuối trong cuốn sách của ông.
Schumacher là một trong những nhà kinh tế đầu tiên không đồng ý với quan điểm đánh giá sự phát triển dựa trên GDP. Theo ông, “phát triển phải là đạt được những điều tốt nhất cho con người mà chỉ tiêu thụ một lượng ít nhất”.
Các trích dẫn trong sách “Nhỏ là đẹp” của ông:
Con người là nhỏ, do đó nhỏ là đẹp.
Rõ ràng rằng một nhà kinh tế học Phật giáo phải rất khác những nhà kinh tế học của chủ nghĩa vật chất hiện đại, bởi chính Bụt đã nhận ra sự văn minh không phải nằm ở chỗ cứ nhân mãi lên những ước muốn tham vọng mà nằm ở chỗ thanh lọc nhân cách con người.
Một nhà kinh tế Phật giáo sẽ coi cách tiếp cận này là rất vô lý: Vì tiêu thụ chỉ là một phương tiện cho hạnh phúc, mục đích cần phải đạt được là thu được hạnh phúc tối đa với tiêu thụ ít nhất.. Càng ít công sức bỏ ra thì sẽ càng có nhiều thời gian và sức lực còn lại để sáng tạo nghệ thuật. Kinh tế học hiện đại, trái lại coi tiêu thụ là mục tiêu cuối cùng và duy nhất cho tất cả mọi hoạt động kinh tế.
Sự khôn ngoan đòi hỏi một sự định hướng mới về khoa học và công nghệ hướng đến cái hữu cơ, cao thượng, phi bạo lực, trang nhã và đẹp đẽ.

Trả lời