“Anh em đừng quá lo lắng về những chuyện vật chất, phải ăn gì? Uống gì? Hay lo về thân xác anh em phải mặc thế nào? cuộc sống thì lớn lao hơn đồ mặc.
Hãy nhìn xem chim chóc trên trời, chúng không gieo hạt, không gặt hái, tu tích vào kho lẫm. Thế nhưng Cha anh em trên trời nuôi chúng, thế thì Ngài lại chẳng nuôi anh em hay sao? Anh em chẳng đáng giá hơn chúng sao?
Hãy nhìn xem bông huệ ngoài đồng, chúng chẳng canh cử, chẳng thêu thùa nhưng ngay cả Salomon trong tất cả vẻ huy hoàng của ông cũng không mặc đẹp bằng một trong những bông huệ đó. Vậy nếu như thiên chúa mặc đẹp cho những thứ nay còn, mai bị quăng vào lửa như thế, Ngài lại chẳng mặc cho anh em hay sao?
Anh em là những kẻ kém lòng tin. Vậy anh em đừng hỏi mình sẽ ăn gì? mình sẽ uống gì? mình sẽ mặc thế nào? Chỉ có những kẻ không tin mới lo lắng những chuyện như thế. Tin và anh em hãy tin vào nước Thiên chúa và sự công chính của Người, rồi mọi sự sẽ được lo cho anh em.
Đừng lo cho ngày mai. Hãy để ngày mai mai lo. Hãy để lo lắng ngày nào đủ cho ngày ấy.”
– Trích đoạn phim: “Chúa Jesus ở thành Narazeth”
Đạo diễn Franco Zeffirells –

Trả lời