Khi chúng ta gặp thảm kịch thực sự trong đời, chúng ta có thể phản ứng theo hai cách:
Hoặc bằng mất hy vọng và rơi vào những thói quen tự hủy hoại, hoặc bằng sự thách thức để tìm thấy sức mạnh bên trong của chúng ta.”
– Dalai Lama –

Trả lời