Khi chúng ta có một mối tình hay cam kết về hôn nhân mà chúng ta có cảm giác sở hữu người kia thì mầm mống của đau khổ bắt đầu xuất hiện. Mầm mống đau khổ đến từ việc cái tôi muốn sở hữu người kia. Ai có mong muốn sở hữu càng mạnh thì càng nhiều đau khổ. Ai bớt, ít mong muốn sở hữu thì bắt đầu bớt, ít khổ dần đi. Nhưng cứ còn sở hữu thì còn đau khổ. Vì sao?
Vì đối tượng kia chẳng bao giờ theo ý mình. Người yêu mình đi yêu người khác; hôm nay còn thích tôi, ngày mai hết thích rồi… Cảm xúc mình điều khiển thế nào được. Hôm nay thấy nụ cười này đẹp, ngày mai thấy cái răng khểnh xấu xí thế; hay về sau, cô ấy/anh ấy có thể thấy một ai khác hay hơn, đẹp hơn ở đâu đó…
Cảm xúc mà! Mình không thể sở hữu được, không thể điều khiển cảm xúc của cô ấy/anh ấy được. Nhưng khi “Hữu” rồi, mình rất muốn điều khiển cảm xúc cô ấy, cô phải yêu mình, cô ấy phải không được thích người khác, cô ấy phải không được buồn khi mình làm điều này điều kia… Khi chuyện ấy không xảy ra thì nỗi khổ bắt đầu xuất hiện.
Cái tôi không thể sở hữu được cái gì hết, nhưng một trong những đặc điểm của nó là luôn muốn sở hữu.
– Trong Suốt-
Trích Trà đàm: Cái tôi trong tình yêu – HN, 2012

Trả lời