Từ bỏ không phải là bỏ đi mà là coi nó không quan trọng nữa.

Giống như bản thân mình hàng ngày đều phải dọn dẹp nhà cửa, thì tâm mình cũng cần dọn dẹp cho sạch sẽ.

Dọn dẹp những thứ mình cảm thấy không quan trọng, không cần thiết để có năng lượng, sức lực tập trung vào mục tiêu quan trọng của cuộc đời mình.

Nếu không biết từ bỏ mình sẽ lang thang bị cuốn trôi mãi mà không thể đi tới đích.

Dù việc từ bỏ chưa chắc có thể tới đích nhưng ít ra nó giúp mình đỡ mất rất nhiều năng lượng vào những việc mà không còn quan trọng nữa.

Chình vì thế từ bỏ là nền tảng của thành tựu.

Một người mà đặt tu hành làm mục tiêu số 1 thì điều này càng quan trọng, họ càng cần phải từ bỏ những thứ không quan trọng làm ảnh hưởng tới việc tu hành. Cái gì ảnh hưởng tới việc tu hành thì cần phải từ bỏ ( từ bỏ trong tâm – coi  nó không quan trọng nữa) còn ngoài đời ví dụ với bố mẹ thì vẫn phải giữ đạo làm con đừng làm gì quá là được, làm sao cứ có lợi cho tu hành là được. Với chồng con, gia đình, công việc, danh dự, uy tín… cũng vậy, phải biết từ bỏ để làm sao giúp ích nhất cho việc tu hành giác ngộ. Bởi chỉ có giác ngộ mới cứu được cả thế giới này, lúc đó mới quay lại cứu tất cả bố mẹ, chồng con, người thân và các nhân duyên với mình, thực hiện mục đích vì tha nhân. Giống như Đức Phật, ngài cũng phải từ bỏ ngai vàng, gia đình, bố mẹ, vợ con để đi tìm đường thoát khổ, giác ngộ giải thoát, sau đó ngài quay lại cứu tất bố mẹ, vợ con, người thân và cả tam giới.

 

Trả lời