Ý nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đại sư Bạch Ẩn – Thuần Bạch và Ngọc Bảo soạn dịch

Kinh Liên Hoa không ở ngoài tâm. Tâm không ở ngoài kinh Liên Hoa. Tất cả mười cõi giới, từ địa ngục cho đến Phật địa đều không ở ngoài tâm. Cũng không ở ngoài kinh Liên Hoa. Đó là nguyên lý tối thượng và tuyệt đối mà tất cả chư Phật trong ba đời giảng nói.

Có tám vạn bốn ngàn pháp môn để đi đến Phật quả nhưng tất cả chỉ là phương tiện.

Khi cứu cánh Phật đạo đã đạt đến, sẽ thấy tất cả pháp là đồng nhất thể không có sai biệt.

 Tam tạng kinh Phật có hơn năm ngàn quyển, ghi lại vô số những điều vi diệu do đức Thích Ca giảng thuyết với những phương pháp tu hành khác nhau, nhưng tất cả tinh yếu đều thâu tóm trong 8 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Với hơn 6000 chữ viết trong kinh này thì ý nghĩa cao tột lại được thâu tóm trong 5 chữ tựa đề là DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH. 5 chữ đó lại được thâu tóm trong hai chữ DIỆU PHÁP. Hai chữ Diệu Pháp này lại thâu về môt chữ TÂM.

 KINH có nghĩa là THƯỜNG. Như ý nghĩa của Phật tánh là luôn thường hằng, bất sinh bất diệt.

 Kinh dạy chúng ta tánh Phật là luôn như vậy. Không thay đổi. Không tăng nơi Phật. Không giảm nơi chúng sinh. Như trời như đất, tánh ấy là bản tánh chung của muôn pháp. Diệu pháp là bản chất của tâm giác ngộ.

 Kinh Liên Hoa đươc Phật nói ra để khai thị cho chúng sinh biết tự nơi mình có sẳn tâm giác ngộ huyền diệu không khác tâm chư Phật, nên còn gọi là TRI KIẾN PHẬT.

TRI KIẾN PHẬT cũng là VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT A DI ĐÀ của Tịnh độ, cũng là BẢN LAI DIỆN MỤC của thiền môn. Nhiều tên khác nhau nhưng thủy chung chỉ một tâm duy nhất mà thôi.

 Tri kiến Phật tựa như hoa sen.

 Vì hoa sen mọc lên từ đất bùn nhưng không bị bùn làm thấm bẩn. Và khi nở hoa thì hương sắc tỏa ra toàn vẹn thanh khiết.

 Trong hoa sen có hoa và quả cùng một lúc. Gương sen giữa hoa đã có sẵn hạt sen ở trong. Tượng trưng cho nhân quả đồng thời nơi tâm. Khi cánh sen rụng hết thì đài  sen hiện ra đầy đặn. Dụ cho tri kiến Phật hiển lộ khi vô minh bị xóa tan.

 Sen nằm trong bùn tượng trưng cho tâm chúng ta bị che lấp bởi ngũ dục. Khi giác ngộ rồi thì như hoa sen vươn lên toàn vẹn hương sắc.

 Sen trong bùn đã có sẵn mầm của hoa sen toàn vẹn hương sắc. Cả hai đều cùng một tánh sen mà ra. Tựa như tâm chúng sinh đã có sẵn tâm Phật tràn đầy viên mãn vậy.

 Vì kinh Liên Hoa chỉ cho con đường rốt ráo đạt đến quả Phật nên thọ trì kinh Liên Hoa sẽ được công đức không thể nghĩ bàn.

Làm thế nào để thọ trì?

 Tùy căn cơ chúng sinh mà có những cách thọ trì khác nhau.

 + Người hạ căn thì đọc tụng và tìm hiểu nghĩa lý.
+ Người trung căn thì nương theo kinh quay về quán tâm mình.
+ Người thượng căn thì dùng pháp nhãn thấu suốt được kinh. Thấy kinh như thấy tâm mình. Nhưng thọ trì đúng nghĩa nhất là buông kinh mà vẫn thấy kinh. Không nghe giảng pháp mà vẫn nghe được pháp âm. Đó chính là kinh vô tự. Là chân kinh vậy.

 Điều đó chỉ đạt được khi dứt mọi suy luận. Ngưng mọi tìm kiếm. Và nhận ra chân liên hoa của mình luôn luôn hiện tiền.

 Lúc đó tất cả nghĩa lý của kinh sẽ hiển bày rõ ràng mà không cần đến trí buện giải suy luận. Tri kiến Phật không ở đâu khác hơn là ngay chính tâm mình. bằng sự thực hành chân thiền,với một đại nguyện và một tâm nhất quán, buông xả, không còn khái niệm giữa trong và ngoài, phải và trái, nhân và ngã, đến chỗ không còn niệm khởi, không còn thấy trước và sau, tinh tấn hành trì, một lúc nào đó sẽ thấy chân liên hoa hiển hiện. Một khi đã thấy được chân liên hoa rồi thì diệu pháp hiển bày khắp mọi nơi. Ở trong mọi loài chúng sinh hữu tình cũng như vô tình, trong tất cả mọi thời đều thấy mình thể nhập hòa điệu sâu xa với kinh.

 Nếu thọ trì mà không thấy chân liên hoa thì không được lợi lạc gì. Cũng như người cầm một bát nước, tuy muốn uống nhưng tối ngày chỉ muốn giữ cho nước đầy không muốn cho vơi bớt đi. Rốt cuộc người đó chết vì khát.

Nếu đã thấy được chân liên hoa và thọ trì kinh này thì cũng như người cầm bát nước đổ vào sông hồ khắp mọi nơi. Nước này hòa lẫn với nước sông hồ. Đem lại lợi lạc vô tận cho chúng sinh muôn loài. Người ấy hốt nhiên đã nhập vào niết bàn đại hải của chư Phật. Thể nhập pháp thân với đầy đủ giới định tuệ. Phá tan hang sâu đen tối của thức Alaida. Chuyển thức thành trí sáng ngời.

 Nếu không biết cách thiền định hay các pháp môn khác. Có thể dùng Liên Hoa Định làm phương tiện để ngộ nhập được chân liên hoa.

 Liên Hoa Định là trạng thái đạt tới khi nhất tâm phát khởi hành trì không ngưng nghỉ câu niệm “Nam mô Diệu pháp liên hoa kinh”. Trong mọi lúc đi, đứng, nằm, ngồi, khi ngủ cũng như thức, khi vui cũng như buồn, đều không ngừng niệm câu này trong tâm. Với sự chí thành tha thiết muốn thấy được chân liên hoa.

 Trong mỗi hơi thở ra, hơi thở vào đều niệm không ngưng nghỉ.

 Nếu tiếp tục bền bĩ hành trì như vậy, chẳng mấy chốc tâm sẽ đạt được một trạng thái hoàn toàn sáng suốt, bất động, như thể kim cương kiên cố, trong suốt, không gợn một chút tì vết nào của vọng tưởng và cảm xúc. Đó là trạng thái của chân thiền định, trạng thái của chân liên hoa, của tri kiến Phật hiện tiền, rõ ràng không nghi ngờ. Đó cũng là trạng thái tây phương Tịnh độ của người phát nguyện sinh về tịnh độ, với câu niệm A Di Đà Phật.

 Thọ trì kinh Liên Hoa theo đúng nghĩa ngộ nhập Phật tri kiến quả là khó. Cho nên trong kinh nói : Người nào chỉ cần thọ trì một lúc thôi cũng đủ để được chư Phật ngợi khen. Tuy nhiên không nên nản chí mà nghĩ rằng mình không đủ khả năng để làm được điều đó.

 Vi diệu pháp có sẵn nơi tâm.

 Không có gì gần gũi với ta bằng tâm của chính mình.

 Không cần tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần xoay chiếu lại tự tâm là thấy được đạo.

 Chư Phật và chư Tổ trong mười phương từ xưa đến nay không ai là không thấy được bản tâm, bản tánh của mình.

 Có những quan niệm cho rằng trong thời mạt pháp này, con người quá suy đồi nên không thể tự lực giác ngộ mà phải cầu tha lực của chư Phật ở ngoài để cứu độ. (Đại sư bác bỏ điều này). Thật ra khả năng giác ngộ bao giờ cũng sẳn có nơi mỗi người. Không tăng không giảm.  Diệu pháp không vì thời mạt pháp mà suy đồi theo. Chỉ vì tâm con người bị vô minh che lấp mà không biết chính mình.

 Nếu cho rằng mình thấp kém không thể có khả năng giác ngộ thì có khác gì anh chàng cùng tử nói trong kinh Liên Hoa. (Đại sư kể chuyện anh chàng cùng tử trong kinh Liên Hoa). Một hành giả chân chính của Diệu pháp liên hoa không cầu nơi Phật Tổ, không tìm kiếm niết bàn hay tịnh độ, cũng không cho Diệu pháp là ở ngoài hay ở trong… mà lúc nào cũng cũng có tâm niệm làm sao ngộ cho được tri kiến Phật. Không kể ngày đêm, không kể thức hay ngủ, đứng hay nằm. Hành trì như vậy trong một tâm nhất quán, buông xả, tinh tấn, bền bĩ… Chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được Diệu Pháp Liên Hoa ngay hiện tiền, sáng suốt, bao la và nhiệm mầu.

(Thơ viết cho một ni sư cao tuổi của phái Nhật Liên)

Trả lời