“Trắng thì trắng đến miên man

Đen thì khắc khoải như tàn giấc mơ

Lấy yêu thương đổi hững hờ

Có nền toan trắng đợi chờ màu đen”

Nó có tên là Bồ Đề Tâm, vì cái tướng của nó chỉ mô tả hai màu đen trắng thôi, nhưng thực ra nó chính là tinh thần Bồ Đề Tâm, tâm thức của một vị đã giác ngộ nó giống như là màu trắng thì nó trắng miên man không có giới hạn, trắng một cách rồ dại và đối lập với nó là tâm thức của một người chưa được đánh thức, nó bị vô minh chi phối thì được ví như màu đen. Màu đen nó chỉ chăm chăm theo đuổi giấc mơ hàng đêm, có lúc thì là giấc mơ làm giàu, có lúc thì giấc mơ danh vọng, có lúc thì là giấc mơ hạnh phúc gia đình… giấc mơ thì sẽ có lúc tàn, và khi tàn thì màu đen nó sẽ khắc khoải theo đuổi giấc mơ ấy, nó mới chạy theo vô minh như thế, hết đời này đến kiếp khác như thế.

Đối diện với người đen hư hỏng như thế thì ông trắng xử sự: Lấy yêu thương đổi hững hờ, ông phát yêu thương ra và ông nhận về sự hững hờ của ông đen, ông giống như nền toan trắng để đợi chờ màu đen.

Nếu một nền toan trắng dù có trắng miên man đi chăng nữa, nó không có màu đen thì nó vô nghĩa, nó phải chờ màu đen. Bồ đề tâm là như thế, nếu chúng ta không ngụp lặn vào bể khổ thì chúng ta không trưởng thành Bồ đề tâm. Nếu chúng ta không mong chờ những con người vô minh đem đến cho chúng ta những bài học thì bức tranh cuộc sống của chúng ta không bao giờ thành công.

Sáng tác: thanhan – Bs. Đoàn Hải An – tác giả sách “Thiền Năng Lượng

Trả lời