1. Cơ thể thực của ta như thế nào?
Cơ thể ta là do ngũ uẩn giả hợp tạo thành gồm Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức .Sắc là phần hữu hình bao quanh Sắc là phần vô hình Thọ, Tưởng, Hành, Thức(Thức ở đây là Vọng Thức) và đứng phía sau còn phần nữa là Phật Tính hay Đại Ngã không sinh không diệt . Phần vô hình là cái khuôn mẫu để đúc lên phần hữu hình là thân sắc. Hình dùng về phần vô hình là một cái ống kinh mạch trung ương trên đó có các trung tâm năng lực nối ra các kinh mạch ngoại biên,các sóng năng lượng bao quanh định hình nên các lớp hào quang tương ứng với thọ , tưởng , hành , thức.
Xem thêm về bài viết cấu trúc ngũ uẩn của con người và ngũ uẩn và luân hồi.
2. Kinh mạch trung ương là gì và thay đổi thế nào theo tuổi tác?
Kinh mạch trung ương trên đó có 7 luân xa là cấu trúc nền tảng hình thành lên cơ thể vô hình và hữu hình của con người.
Kinh mạch trung ương rung động chậm dần theo tuổi tác.Các trung tâm năng lực trên kinh mạch trung ương của con người bị tách rời không còn sư nối thông với nhau nên cái thấy của con người bị phân ly theo chức năng của giác quan, đồng thời năng lực của con người bị cũng bị phân về hai cực : phía dưới là dục, phía trên đầu là tư duy tuyến tính, khiến người ta đau khổ và tham dục. Kinh mạch của động vật nằm theo phương ngang nên năng lương cân bằng hơn ít bị phân ly hơn nên không bị hoang tưởng như con người nhưng cũng là nhược điểm là không có trí tuệ , con người hơn là có trí tuệ nhưng cần phải làm chủ năng lực này để học hỏi để vươn tới tầm nhận thức cao hơn tư duy tuyến tính chấm dứt sự hoang tưởng.
Xem thêm bài viết về các kiến thức kinh mạch trung ương và kinh mạch bí mật
3. Vì sao con người già đi và chết?
Từ khi sinh ra con người như cái như cái cây không còn gốc rễ bị tách rời khỏi nguồn năng lượng bất tử của vũ trụ. Người bình thường phụ thuộc gần như hoàn toàn vào năng lượng thô qua ăn uống . Chỉ có người tu tập mới dần dần ít phụ thuộc vào ăn uống họ ăn dòng năng lượng vũ trụ những người đắc đạo chỉ phụ thuộc khoảng 30% vào ăn uống, có những vị ẩn tu trên Himalaya nhiều khi họ không cần ăn nhiều ngày nhiều tháng họ ăn năng lượng bằng thiền định để tồn tại.
Xem thêm về bài viết cây sự sống
4. Vì sao con người bị bệnh?
Cơ thể bệnh do hai yếu tố là bên ngoài ( do môi trường sống, do ăn uống, do cảm phải ngoại tà,do thương tích..) và bên trong là do tâm ,do suy nghĩ không đúng , tiêu cực làm cơ thể cạn kiệt năng lực không còn sức đề kháng và hơn thế nó còn tạo và thu hút những nguồn năng lực bất hảo làm cho cơ thể vô hình bị rối loạn hỏng hóc ,kinh mạch bị tắc nghẽn.Do cơ thể vô hình lại là cái khuôn để tạo ra cơ thể vật chất nên khuôn hỏng thì thân bệnh.
5. Làm thế nào để khỏi bệnh?
Phải chữa từ nguyên nhân bên trong và bên ngoài : Bên trong cần điều chỉnh lại những hỏng hóc trên cơ thể vô hình và điều chỉnh về tâm loại bỏ sự chấp trước ,sự giới hạn và tư tưởng tiêu cực, bên ngoài cần phải tránh yếu tố gây bệnh.
Xem thêm phần tinh hoa nghệ thuật chữa bệnh.
6. Làm thế nào để cơ thể ít bị bệnh?
Làm chủ tâm thức để tránh thất thoát năng lượng, tránh tạo ra lỗi trên cơ thể vô hình và tránh được những nguồn năng lượng bất hảo. Phải rèn luyện và phát triển từ bi ,tư tưởng tích cực để kết nối với những nguồn năng lượng tốt đẹp , năng lượng nguồn cuội.
Nguồn Anh Bùi Đức Thắng – Minh Tính Đường
Anh Thắng chuyên nhận tư vấn cách chữa ở trên và giúp bạn thoát khỏi mất ngủ, rối loạn tiền đình,trầm cảm và một số bệnh mãn tính .. Liên hê: Điện thoại/zalo: 094 490 8887

Trả lời