Tiếng hải triều

Nghe sóng biển vổ ầm ầm, xôn xao, con giữ tâm lặng yên, trong sáng. Con thực tập lắng nghe sâu mà không phán xét, không phản ứng, không suy nghĩ. Biển vẫn ầm ầm sóng vổ nhưng tâm con vẫn an nhiên, lặng lẽ.

Con đang thực hạnh lắng nghe thanh thản, thẩm thấu để khi nghe ai nói gì thì con cũng có thể nghe được như thế. Nghe tiếng hải triều, con còn nghe được tiếng Bụt đang thuyết pháp về vô thường, duyên khởi, không…

Nghe là nghệ thuật để hiểu người và hiểu mình, một phép thiền định thâm sâu. Thời bây giờ con người thiếu sự kiên nhẫn, bất an, nghi ngờ, phán xét, phản ứng máy móc nên họ không có khả năng nghe nhau, do thế không khí gia đình, cộng đồng rất ngột ngạt như một địa ngục. Nghe sâu sẽ tạo nhịp cầu thông cảm đưa cái hiểu giữa người với người trong gia đình và nơi xã hội.

Trích nguồn FB: Thầy Chân Pháp Đăng

Trả lời