Những ngày này, mình thường xuyên sống trong lo lắng, lo lắng công ty sắp phá sản, mình bị thất nghiệp.

Lo lắng thất nghiệp thì mình sẽ phải làm sao, giờ cũng u40 rồi mà đi xin việc thì ngại và xấu hổ lắm.

Nhờ có bộ bài làm bạn, mình đã chiêm nghiệm và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bộ bài mang lại cho mình nhiều lời khuyên thật sự hữu ích, giúp mình sống tích cực hơn rất nhiều.

 

Trả lời