Thiền Trà
Núi là núi, sông là sông
Thiền là một tách trà nồng trên tay
Nước là nước, mây là mây
Thiền là hiện hữu phút giây đang là.
Tây phương vốn giữa ta bà
Cách nhau một niệm Phật, ma đổi dời .
Đạo là đạo, đời là đời
Nhịp nhàng song vận không rời khỏi nhau
Nơi hạnh phúc ẩn niềm đau
Bên dòng lệ khổ có câu kinh huyền.
Động là động, thiền là thiền
Cái nhìn Như Thị thôi phiền nắng, mưa…
Thực tại trôi giữa đời mơ
Một dòng sương khói đôi bờ nhị nguyên.
Trăng rơi xuống tách trà thiền
Ai cười vỡ mộng nơi miền tử, sinh..
Như Nhiên
TTT
Namo Buddhaya
__(())__
Có thể là ảnh chụp cận cảnh hoa và trong nhà

Trả lời