Trà và nghệ thuật thiền trà là một nghệ thuật bắt nguồn từ Phật giáo
Trong thiền trà có thiền ý, Dùng điển cố phật giáo, nhằm sáng tỏ Phật lý và tìm về với Phật tính.
Khi uống trà lòng phải tĩnh, tinh thần thư thái, từ từ cảm nhận hương vị của trà để đưa lòng mình hòa vào cái tĩnh lặng, bình yên của vũ trụ bao la.
“Thiền trà nhất vị” chính là muốn nói đến tinh thần, ý chí của việc uống trà. Như người xưa vẫn thường nói, nếu bạn không hiểu về thiền, không ngộ được thiền ý thì khi bạn uống trà sẽ không cảm nhận được sự đồng nhất giữa trà và thiền.
Sau đây là 18 công đoạn của nghệ thuật trà và thiền trà:
1. Khởi Tâm Cung Kính (Đốt hương, tĩnh tâm, chắp tay cung kính).
2. Đạt Ma Diện Bích (Điều hòa, nghỉ ngơi)
3. Đan Hà Thiêu Phật (Nổi lửa Đun nước)
4. Pháp Hải Thính Triều (đợi nước sôi): Pháp hải triều âm, tùy cơ phổ ứng
5. Pháp Luân Thường Chuyển (Rửa chén, tống)
6. Nước Thơm Tắm Phật (tráng ấm, chuyên)
7. Niêm Hoa Vi Tiếu (Thẩm trà, thưởng trà/ ngắm trà)
8. Bồ Tát Nhập Ngục (Đầu trà/ thức trà)
9. Mạn Thiên Pháp Vũ (Rót trà)
10. Vạn Lưu Quy Tông (Rửa trà/ tráng trà)
11. Hàm Cái Càn Khôn (Hãm trà)
12. Yển Khê Thủy Thanh/ Tiếng nước suối reo (Chia trà ra chén)
13. Phổ Độ Chúng Sinh (Kính trà)
14. Ngũ Khí Triều Nguyên (Thưởng hương trà bằng khứu giác)
15. Tào Khê Quan Thủy (Quan sát màu sắc của nước trà bằng thị giác)
16. Tùy Ba Trục Lãng (Phẩm trà: bình phẩm, nhận xét khách quan vô tư)
17. Viên Thông Diệu Giác (Hồi vị: lặp lại trình tự 16 bước trên nhưng vẫn cùng vị trà đó)
18. Tạ Trà (cám ơn và nói lời tạ từ)
Nghệ thuật uống trà trong Phật giáo tiềm ẩn những giá trị sâu sắc và thể hiện nhiều ý nghĩa triết học. Chúng ta có thể thấy trong đó các điển tích, tư tưởng thiền học. Chính vì vậy, Trà đạo là môn nghệ thuật tao nhã, uyên áo. Chỉ một câu “Thiền trà nhất vị” cũng thể hiện được đầy đủ ý nghĩa sự kết hợp và hội tụ giữa trà và thiền. Thiền ý khi thưởng trà và thưởng trà để lĩnh ngộ thiền ý.
Chi tiết ý nghĩa và thực hành từng công đoạn sẽ lần lượt giới thiệu sau với quý Trà Hữu.
Nguồn Face Hacoocha Tea

Trả lời