Cùng lúc mắc ung thư da, ung thư đại tràng, ung thư phổi, nhưng ông Nguyễn Văn Nhứt vẫn sống khỏe nhờ ăn gạo lứt muối mè.

Trả lời