Ở bài này, chúng ta sẽ hiểu vì sao cô Kim Thị Lụy (58 tuổi phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội) dù bị ung thư vẫn sống khỏe mạnh bình thường, với bí quyết chỉ gói gọn trong 3 từ: Âm Dương, Gia đình, Phật pháp.

Trả lời