Phương pháp luyện tâm (Lojong) căn bản của người Tây Tạng là phương pháp đưa bất kỳ nỗi thống khổ cũng như nghịch cảnh nào mà bạn đang phải trải qua vào việc thực hành tâm linh và sử dụng nó để giúp cho bạn trưởng thành và phát triển. Ví như nếu nói rằng bạn có một ông chủ khó tính, thì đây có thể xem là một thử thách để bạn trở nên có trách nhiệm hơn, mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn. Nếu bạn gặp tai nạn xe hơi và chiếc xe của bạn đã bị hỏng hoàn toàn, thì thay vì tập trung vào việc bị mất chiếc xe, bạn có thể biết ơn vì bản thân mình không bị tổn hại. Nếu bạn gặp phải khủng hoảng tài chính, hoặc thậm chí phá sản, bạn có thể xem trải nghiệm này là cơ hội để đồng cảm với những người khác đang trải qua những khó khăn tương tự và mở rộng khả năng thấu cảm cũng như lòng từ bi của mình. Như Ngài Tổng Giám Mục đã nói, có một số phương diện của sự đồng cảm và lòng từ bi chỉ có thể được khai phá thông qua đau khổ.
  1. Hãy nghĩ về hoàn cảnh mà bạn đang trải qua nỗi đớn đau hoặc nghịch cảnh.
  2. Nghĩ đến những người khác cũng đang gặp phải tình huống tương tự. Bạn có thể nghĩ về những người đang ở trong một tình huống tương tự hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn không? Bạn có thể cảm thấy đồng cảm và từ bi với họ không?
  3. Làm thế nào để tình huống này có thể hữu ích đối với bạn? Bạn có thể thu được những gì từ chính kinh nghiệm này? Những bài học nào bạn có thể học được? Làm thế nào hoàn cảnh này có thể giúp bạn trưởng thành và phát triển bản thân?
  4. Hãy cảm thấy biết ơn về cơ hội mà sự đau khổ và nghịch cảnh này đã mang lại cho bạn.
  5. Hãy nói câu này: “Nguyện cho những khổ đau của tôi sẽ thay thế cho người khác để họ không phải chịu những khổ đau tương tự”. Làm thế nào bạn có thể sử dụng nỗi đau khổ của mình để giảm bớt nỗi khổ đau cho người khác? Những hành động của bạn có thể giúp ngăn cho người khác khỏi phải trải qua đau khổ giống như thế, hoặc góp phần làm giảm sự khổ đau của họ hay không?

Trả lời