Những Gì Ta Chọn
Ta chọn ngây ngô, khờ khạo
Mặc đời thấy thế bảo: ” Ngu! ”
Sự thật vì khi biết Đạo
Hiểu rằng.. tất cả phù du..
– Đời cho bạc tiền là quý
Ta thì.. quý sự bình an
Mọi thứ trên đời sở hữu
Nghĩa lý gì.. trong lo toan?
Ta chọn sống đời lành thiện
Mặc người bảo ta yếu mềm.
Chiến thắng bên ngoài vốn dễ
Hơn thắng bản năng thấp hèn?..
– Vì yêu thương mà nhẫn nhịn
Bởi nhịn đến chín sự lành
Biết tu trong từng ý niệm
Thế giới ngưng mầm chiến tranh..
– Ta chọn khoan hòa, thứ tha
Nào phải lòng không biết giận
Nhưng chẳng muốn xây ngục tù
Tự nhốt đời trong oán hận..
Ta chọn sống cùng ngay thẳng,
Vì chẳng dối mình được đâu!
” Cây kim nếu nằm trong bọc ”
Hỏi rằng dấu được bao lâu?
Ta nguyện trọn đời áo nâu
Vì muốn quay về Tĩnh Lặng
Sống thanh thản, bớt mong cầu
Bình yên giữa đời mưa, nắng…
Và thích cho hơn là nhận
Cho đi hạnh phúc hơn nhiều!!..
Dù ta không giàu tiền bạc
Xin mãi giàu.. tình thương yêu…
Như Nhiên
TTT
__(())__

Trả lời