“Đừng cố gắng đẩy bất kỳ cái tiêu cực nào đi. Nhưng cũng đừng nuôi dưỡng nó. Chỉ cần nhìn thấy nó như nó vốn thế. Đó là điều quan trọng nhất.”
– Trích “Sự thật về giác ngộ”, Adyashanti –

Trả lời