2 bữa nay thấy newfeed toàn tin heo tăng giá. Đồ rằng vài tháng nữa lại tiếp tục giải cứu heo. Mình thật chưa gặp nông hộ nuôi heo công nghiệp nào có lời. Mà ngặt cái không hiểu là ai cũng kêu lỗ mà không ai ngưng nuôi 🙁
Gặp các bạn nuôi heo kiểu “không hóa chất” cũng chỉ có vài trường hợp còn sống sót. Đa phần là là đã dẹp trại hoặc phải giảm size đàn mà sổ đỏ vẫn còn trong ngân hàng.
Làm gì cũng vậy, bao gồm cả làm nông, muốn bền vững, phải vừa sức: sức người, sức của, sức hệ sinh thái … Tức là phải biết cái NGƯỠNG nằm ở đâu.
Những người chăn nuôi vất vả mà tôi gặp đa phần không ý thức về 1 số cái Ngưỡng:
1. Ngưỡng Thức Ăn:
Trong chuỗi thức ăn có 3 loại sinh vật gồm: Sinh vật sản xuất (SVSX), Sinh vật tiêu thụ (SVTT), Sinh vật phân hủy. SVSX chủ lực của cả chuỗi là Thực Vật. Luồng năng lượng trong hệ sinh thái (energy flow in eco-system) vận hành như trong hình.
Vậy tính nuôi con gì thì cần biết nó ăn gì trước đã, và mình có thể tự chủ được bao nhiêu phần trăm thực phẩm cho nó.
Các trang trại bắt đầu bằng việc Chăn Nuôi thay vì Trồng Trọt thì đều không tự chủ được thức ăn cho gia súc. (chưa có SVSX mà đã bị áp lực bởi 1 đàn SVTT chờ cho ăn).
Năng lượng đầu vào của đàn heo là năng lượng mặt trời (như hình) hay năng lượng dầu mỏ?
2. Ngưỡng cơ sở Hạ Tầng:
Diện tích chăn nuôi đủ cho X con nhưng số lượng thực nuôi lớn hơn X.
Tư duy kiểu 1 con lời 2 triệu, 10 con sẽ lời 20 triệu, 20 con sẽ lời 40 triệu, cứ thế nhân lên.
3. Ngưỡng Nhân Lực:
Có 2 nhân công đủ cho Y con nhưng số lượng nuôi lớn hơn Y. Hoặc thuê thêm nhân công tốn thêm chi phí, hoặc 2 vợ chồng è cổ làm. Niềm vui trong làm nông không còn thấy đâu nữa.
4. Ngưỡng Tăng Trưởng:
Nuôi nhiều không tự chủ được đầu ra.
Cây hay con gì cũng có thời điểm “thu hoạch” tốt nhất. Qua thời điểm đó không tăng trưởng nữa hoặc tăng trưởng chậm, chất lượng giảm thì càng nuôi càng lỗ.
5. Ngưỡng Hạnh Phúc:
Ngưỡng này khó nhận biết nhất.
Tôi đã gặp nhiều người nông dân giàu có: nhiều đất, nhiều vườn, nhiều cây, nhiều con … nhưng họ không thấy đủ và không có thời gian để tận hưởng những gì họ có.
Không nhận biết được các Ngưỡng thì chỉ làm cho người khác ăn 🙂 Mà kể cả người khác có được ăn thì tính trên tổng thể, cả vũ trụ lỗ nặng.
Cụ #MasanobuFukuoka trong #Gieo_mầm_trên_sa_mạc gọi đó là “tiêu xuất” chứ không phải “sản xuất”.
“xét về mặt sản xuất năng lượng, cách làm nông hiện đại dựa trên xăng dầu thì chẳng đang sản xuất ra được cái gì cả. Thực tế, nó đang “sản xuất” thua lỗ. Càng sản xuất thì tài nguyên của trái đất càng bị ăn vẹm vào. Thêm vào đó, nó còn tạo ra ô nhiễm và phá hoại đất trồng.
Chúng ta là con bạch tuộc đang tự chúc mừng mình vì béo mập lên nhờ ăn chính những cái xúc tu của mình”
Theo  chị Hằng Mai – Xanh Shop – Album “THIẾT KẾ VƯỜN RỪNG”

Trả lời