Nhiều khi nghĩ cũng lạ!
1. Ta thường chúc nhau sức khoẻ nhưng lại mời nhau những thứ độc hại.
2. Ta luôn mong muốn an nhàn nhưng lại thích lao vào những cuộc tranh đua.
3. Ta sự ghét giả dối nhưng lại thích nghe lời xu nịnh.
4. Ta cầu bình an nhưng luôn cuốn hút vào những nguyên nhân của sự bất an.
5. Ta yêu bản thân nhưng luôn ganh tỵ với người khác.
6. Ta tỏ ra tự tại nhưng lại chỉ biết hướng ngoại tìm cầu.
7. Ta tôn trọng sự thật nhưng lại khó nghe lời thẳng thắn.
8. Ta thích sống lâu nhưng lại chọn lối sống đối lập tự nhiên, xa rời Đạo lý vũ trụ.
9. Ta yêu thích tự do nhưng mọi điều vẫn tiếp tục bo bo, ôm giữ.
10. Ta thích đi chùa lễ Phật cầu bình an mà quên bẵng vị Phật Bình An trong nội tại chính mình.
Tiếng Lòng
Namo Buddhaya
__(())__

Trả lời