“Điều vô cùng quan trọng là tạo ra một thái độ tốt, một trái tim tốt, càng nhiều càng tốt. Từ đó, về lâu về dài, hạnh phúc sẽ tự tìm đến ta”, Đức Dalai Lama.

Trả lời