Ngẫm xem thiên hạ thời nay
Mấy ai lòng dạ thẳng ngay mà lường
Biết ai là kẻ thiện lương
Con người mưu mẹo nhiều đường hiểm thâm
Thế gian xem nhẹ chữ Tâm
Vì câu lợi ích âm thầm hại nhau…

Bần hàn hay kẻ sang giàu
Thi nhau chà đạp để cầu lợi danh
Môi trường nào cũng cạnh tranh
Hơn thua thủ đoạn giật giành cho mau
Bạn bè hôm trước hôm sau
Đã thay đổi hẳn bởi câu…tiền tài…

Người có một, muốn có hai
Lòng tham vô đáy, chẳng ai muốn dừng…
Anh em xem tựa người dưng
Phân chia của cải…chẳng ưng thiệt thòi
Đồng nghiệp để ý săm soi
Nhỏ to với sếp… Mong đòi tiến thăng…

Hơn thua cũng bởi miếng ăn
Cũng bởi cái mặc… Bởi rằng cái Tôi
Vì tham kẻ có “ghế” ngồi
Làm bao nhiêu chuyện tệ tồi xấu xa…
Vì tham trai lấy bà già
Gái lấy ông lão để mà sướng thân…

Vì tham chẳng ngại chẳng ngần
Trăm câu chót lưỡi, trăm lần đầu môi…
Cũng vì ái dục mà thôi
Cũng vì hưởng thụ… Phân ngôi, chia hàng
Vì danh lắm kẻ làm càn
Vì lợi lắm kẻ trăm đàng … Vét vơ…

Vì tham lắm kẻ “ăn dơ ”
Lắm người bạc ác làm ngơ…lộng quyền
Cũng vì coi trọng đồng tiền
Làm cho thiên hạ đảo điên trăm điều
Làm sao biết ít hay nhiều ?
Bao nhiêu cho đủ… Mà chiều lòng tham…!

BÁCH TÙNG VŨ 12/5/2017.

Trả lời