Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây?”
Vị sư phụ đáp: “Con ngồi xuống tĩnh tâm và tha thứ hết cho họ”.
Một thời gian sau, người đệ tử trở lại: “Con đã học được tha thứ cho họ. Thật nhẹ cả người”.
Sư phụ đáp: “Chưa xong, con về tĩnh tâm mở hết lòng ra yêu thương họ”.
Người đệ tử gãi đầu: ” Tha thứ cho họ đã quá khó. Yêu thương họ thì… Thôi được, con sẽ làm”.
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người trước đây đã đối xử tệ bạc với mình.
Sư phụ gật gù: “Tốt. Giờ con về tĩnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh”.
Người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở: “Con đã học được và ghi ơn hết những người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ”.
Sư phụ cười: “Vậy con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ có lỗi lầm gì mà tha thứ với không tha thứ”.
– Sưu tầm –

Trả lời