“Khi gây nhân mấy ai nghĩ đến hậu quả, đến khi trả quả cũng không mấy ai sẵn lòng đối diện . Người ta chỉ biết trách trời, trách đất, đổ lỗi cho người này người nọ mà không hiểu cái nhân của mình.”
– Trích: “Muôn kiếp nhân sinh” – tập 2, Nguyên Phong –

Trả lời