“Nội thương bệnh chứng phát sinh
Thường do xúc động, thất tình (7 thứ tình hỉ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục ) gây nên…
Hằng ngày luyện khí chớ quên,
Hít vào thanh khí, độc liền thở ra.
Làm cho khí huyết điều hòa,
Tinh thần giữ vững bệnh tà khó xâm.
Lại cần tiết chế nói năng,
Tránh làm quá sức dự phòng khí hao.
Thức đêm lo nghĩ quá nhiều,
Say mê sắc dục cũng đều hại tâm…
Nhìn xem thôn dã bao người,
Làm ăn chất phác, chơi bời chẳng hay,
Ngô khoai, rau cháo hằng ngày,
Ấy mà khỏe mạnh hơn người cao lương.
Rạng đông cày cuốc luyện mình,
Đồng không hít thở, thân hình nở nang.
Lo sầu vì bệnh giàu sang,
Vui nghèo, khỏe mạnh, hiên ngang trong lòng.”

Trả lời