Chiếc thân tứ đại khói

Sinh hoạt thế gian mây

Thành công khối nước đá,

Thất bại chùm ngọt tan

Nhục vinh bong bóng nước,

Thương ghét hạt sương mai

Khổ vui trong giấc mộng

Danh lợi bóng chim bay.

Tháng ngày cái chớp mắt,

Còn mất nước trăng lay.

Chung cuộc cơn gió thoảng

Viên mãn bầu trời trong

(Hòa Thượng Thích Thanh Từ)

Nhạn bay trên không

Bóng chìm đáy nước

Nhạn không để ý dấu

Nước không tâm lưu bóng

(Thiền sư Hương Hải)

 

Công danh cái thế màn sương sớm,

Phú quý kinh nhân giấc mộng dài.

Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật,

Công lao uổng phí một đời ai.

 

Thiền Sư Minh Chánh

 

“Tâm khó thấy tế nhị

Theo các dục quay cuồng.

Người trí phòng hộ tâm

Tâm hộ, an lạc đến.”

(Kinh Pháp Cú câu 36)

 

“Ý dẫn đầu các pháp.

Ý làm chủ, ý tạo,

Nếu với ý thanh tịnh,

Nói, nghĩ hay hành động.

An lạc đến theo sau.

Như bóng, không dời hình”

Kinh Pháp Cú câu 02

 

“Tìm trâu phải noi dấu

Học đạo quý vô tâm

Dấu còn trâu nào mất

Vô tâm đạo dễ tầm”

(Thiền Sư Hương Hải)

Trả lời