Có một nơi mà con được là chính mình.

Có một nơi mà con có thể rãi bài mọi lo lắng, sợ hãi, đau khổ, buồn vui trong cuộc sống.

Có một nơi không hề phán xét con.

Có một nơi ôm trọn và bao dung con.

Nơi ấy tình thương bao la rộng lớn.

Nơi ấy bình an thực sự.

Nơi ấy con tìm về, ngôi nhà thực sự của mình.

Trả lời