Vậy cái gốc của bện từ đâu?
1. Từ Thân
    – Môi trường sống: Phong Thuỷ
        * Địa lý
        * Không khí
        * Nước
        * Nắng
        * Bài trí nhà ở, phòng ốc, vật dụng
    – Thói quen sinh hoạt: Nghiệp
        * Ăn, uống, ngủ,nghỉ
        * Đi, đứng, nằm, ngồi
        * Tắm, giặt, vệ sinh
        * Thể thao, vận động, làm việc
2. Từ Tâm
    – Vui quá hại tim
    – Giận quá hại gan
    – Buồn quá hại thân
    – Nghĩ quá hại tỳ
    – Lo quá hại phế
    – Kinh quá hại thận
    – Sợ quá cũng hại thận
    – Kém trí tuệ, thiếu bản lĩnh hại tạng phủ
3. Từ  TU
    – An nhiên tự tại là Tiên
    – Từ bi hỷ xả Phật liền ở bên
    – Trì được tám chữ AN NHIÊN TỰ TẠI – TỪ BI HỶ XẢ nói trên
    – Tâm tròn đắc đạo làm nên mọi điều

Trả lời