Khởi đầu cần có Niềm tin và Sự trải lòng để tạo được đội ngủ xuất sắc, người chủ cần có chữ tín, sự chân thành.

Khi khởi nghiệp tùy vào thời điểm xem mình cần cái gì nhất?… Tiền hay Chuyên môn.

Ban đầu thiếu tiền có thể huy động tiền, từ 20-30tr, 50tr,… nhưng “mấy bữa tôi có người giỏi thì ông phải đứng sang một bên để tôi chạy”

Cần xác định rõ giai đoạn này chúng ta cần gì? Cái gì đem lại hiệu quả nhất?…

Tập trung vào con người: nỗ lực khẳng định bản thân, đặt nền móng cho tương lai.

Người sáng lập phải có niềm tin mãnh liệt vào cái mình đang làm, nhìn ra thị trường tương lai, tin vào dự án của mình.

Ban lãnh đạo ban đầu 5 người bù trừ cho nhau thay vì chồng chéo lên nhau.

Người quản lý cấp cao cần thay đổi và thích nghi, không cầu toàn, chấp nhận tương đối.

Xây dựng 6 team với 6 dũng tướng toàn quyền quyết

Tầm nhìn: Bán lẻ

Cam kết (lời hứa) từ 3 người sáng lập: Không mở doanh nghiệp cạnh tranh gây tổn hại tới doanh nghiệp.

Phỏng vấn nhân viên bằng 2 câu hỏi:

  • Ở nhà bạn có khả năng phục vụ được ai không?
  • Có cùng hệ không? chia sẻ những giá trị mình đang theo đuổi như:
    • Trung thực
    • Quan tâm tới người khác
    • Cùng nhau làm điều gì lớn lao

Đội ngũ lãnh đạo: Đủ sẽ tự động tìm các nguồn lực và tạo ra Tiền, văn hóa công ty, quy trình,…

Tập trung vào 1 điểm: Khi khởi nghiệp nguồn lực ít cần tập trung vào 1 điểm, xếp hàng 5 người bán 1 phát.

Cần xác định rõ khách hàng mục tiêu của bạn là gì? Họ đang ở đâu? lúc nào là lúc mua hàng?…

Thất bại lớn nhất là khi phát triển nhanh, săn những người giỏi ở những tập đoàn đa quốc gia.

Thế Giới “Di Động” là sự Năng động,

Thời của Tập thể một nhóm cùng chí hướng, cùng hệ, có cùng sự quyết đoán, tầm nhìn, và sự tận tâm.

Thực hiện chế độ Dân chủ khi Team cứng cáp.

Lãnh đạo xuất sắc phải trả lời được câu hỏi.

Anh là ai?

Anh đang nghĩ gì?

Anh làm gì?

Tương lai của công ty thế nào? Bạn là gì trong bức tranh của tương lai đó?

Vị đại, hoành tráng, ngày vui đại thắng.

Đặt Target, Mục tiêu chia sẻ trong những đợt đi chơi.

Người lãnh đạo phải đủ Tài Năng, Đức Độ

Phải có niềm tin mãnh liệt, phải trải lòng, chia sẻ lợi nhuận cùng anh em.

Phải ngồi đúng vị trí sẽ phát huy được hết sức mình.

Người đồng hành: Nếu có thành quả phải cùng nhau chia sẻ.

Phải có tấm lòng chia sẻ.

Hãy làm gì để tiền bạc và quyền lợi nhiều hơn, mỗi người đều có giá trị và lịch sử của mình, giá trị tinh thần.

Lưạ chọn người có Năng lực thấm nhuần văn hóa công ty để nắm giữ những vị trí chủ chốt, tạo điều kiện cho người trẻ

Lên tàu: cùng ra khơi, cùng đánh cá, cùng chia sẻ lợi nhuận.

Làm ăn thật, không gian dối.

Cho nhân viên, khách hàng là sự đầu tư chứ không phải chi phí.

Lắng nghe nhân viên để thay đổi kịp thời.

Khách hàng là số 1

Nhân viên là số 2

Cổ đông là số 3

Có được sự hài lòng của khách hàng sẽ có tiền, khách hàng quyết định số phận của doanh nghiệp

Giữ tiền mặt, không vay mượn.

Đừng để mất tiền, QC Online từ từ thôi, sống đơn giản, tiết kiệm.

Làm việc mình giỏi nhất, từ bi, hy sinh bản thân mình,

Focus “Khách hàng là trọng tâm”

Video

 

Trả lời