“Chúng ta có nhu cầu được chấp nhận và được yêu thương bởi người khác, nhưng chúng ta không thể chấp nhận và yêu thương chính mình. Càng yêu bản thân, chúng ta càng ít bị ngược đãi bản thân. Tự ngược đãi bản thân đến từ sự tự chối bỏ bản thân, và sự từ chối bản thân đến từ việc hình dung ra ý nghĩa của việc trở nên hoàn hảo và không bao giờ đo lường được lý tưởng đó. Hình ảnh của chúng ta về sự hoàn hảo là lý do chúng ta từ chối bản thân theo cách của chúng ta, và tại sao chúng ta không chấp nhận người khác theo cách của họ.”
– Miguel Angel Ruiz –

Trả lời