Một, xin con luôn đầy đủ
Thong dong đi giữa đời
Cảm giác rất sung túc
Không bỏ một cuộc chơi.
Hai, xin con cần là có
Mà không phải nhọc công
Vì kiếm tiền rất dễ
Tiền bay khắp không trung.
Ba, xin cần ít hơn có
Luôn dư dả ngập tràn
Để con luôn có thể
Giúp người vượt gian nan.
Bốn, xin trái tim mở rộng
Để phép màu xảy ra
Thấy đủ loại châu báu
Khắp không gian bao la.
Để vàng bạc kéo đến
Theo những cách diệu kỳ
Không theo kiểu ai hết!
Kệ con gà nó đi!
💖Tận hưởng
Xin con đủ trí tuệ
Để chánh niệm luôn luôn
Nhận Biết đang tỏa chiếu
Toàn ánh sáng kim cương.
Chẳng cần tìm đâu nữa
Tận hưởng việc đã ngon
Xin an trú vị Phật
Luôn thường trực trong con.
Tác giả: Minh Ngân

Trả lời