CẦU NGUYỆN CAO THƯỢNG
Cầu nguyện là một cách để biến đổi tâm thức của mình.
Có ba loại cầu nguyện:
Một là “Cầu nguyện cao thượng”, là cầu nguyện những điều tốt đẹp cho mọi người. Ví dụ như cầu cho quốc thái dân an, cầu tất cả mọi người giác ngộ, cầu cho chúng sinh hạnh phúc – là cao thượng.
Hai là “Cầu nguyện thấp hèn”, là cầu nguyện những điều xấu cho mọi người. Cầu cho đối thủ của tôi bị bệnh tật, khổ đau.
Ba là “Cầu nguyện tầm thường”, loại ở giữa. Cầu cho tôi hạnh phúc, cầu cho tôi có tiền, cầu có sức khoẻ.
Tốt nhất, nếu mình đã hiểu thì nên cầu nguyện cao thượng. Ví dụ: “Cầu cho tất cả những người trong căn phòng này sẽ sớm gặp được duyên lành dẫn đến hạnh phúc thực sự và giác ngộ, và cầu cho tôi cũng được như vậy”.
Đấy là cầu nguyện cao thượng, vì độ quan tâm của nó hướng đến tất cả mọi người. Thay vì có thể nói “cầu cho bố mẹ tôi khoẻ mạnh” thì “cầu cho tất cả mọi người trong thế giới này khoẻ mạnh, trong đó có bố mẹ tôi”.
Cầu nguyện như vậy sẽ làm cho tâm mình thay đổi. Thay vì nghĩ ích kỷ, chỉ quan tâm đến người thân của mình thôi, thì quan tâm đến hạnh phúc của tất cả mọi người.
Mọi người nên tập thói quen cầu nguyện cao thượng như vậy, vì nó là nhân lành gieo vào trong tâm hồn để hướng mình đến hành động cao cả vì người khác. Đấy là cách tốt nhất, cao thượng – bao gồm tất cả mọi người.
Đừng chỉ cầu nguyện cho mỗi đất nước của tôi, gia đình của tôi… Đất nước của tôi vẫn rất là hẹp, cầu nguyện cho cả thế giới hạnh phúc, trong đó có có gia đình nhỏ bé của tôi. Thay vì cầu cho mỗi tôi thì cầu cho cả thế giới trong đó có tôi, có gia đình của tôi. Mình cầu lấy được chồng tử tế thì cầu cho tất cả phụ nữ trên thế giới lấy được chồng tử tế, trong đó có tôi.
Tránh cầu nguyện thấp hèn, nghĩa là gì? Cầu cho người khác khổ, tránh những câu cầu nguyện đó! Vì nó là nghiệp xấu gây ra đau khổ cho mình trong tương lai.
Mình hay cầu nguyện tầm thường vì không biết những điều thầy vừa nói. Nhưng nếu biết rồi thì mình chẳng tầm thường. Cầu nguyện tầm thường là chỉ cầu nguyện cho mình mình; hoặc chỉ cho người thân của mình thôi. Nó tầm thường bởi suy cho cùng ở dưới nó là cái tôi, ở dưới đó là quy ngã, làm mọi thứ vì tôi. Cái kiểu suy nghĩ ấy thì sớm muộn gì cũng khổ.
“Cầu cho tôi trúng số độc đắc, chỉ cho tôi trúng thôi” – thì rồi sẽ khổ cho mà xem. “Cầu cho mỗi tôi được thăng chức” thôi, rồi sẽ khổ vào một ngày nào đó không thăng chức được. Cầu cho tôi được mạnh khỏe, sớm muộn rồi cũng khổ vì bệnh tật. Vì cứ trạng thái nào mà chỉ quy về tôi thôi, suốt ngày chỉ nghĩ cho tôi, thì trạng thái đấy chắc chắn sẽ dẫn đến đau khổ.
Nên những lời cầu nguyện tầm thường thì các con đừng cầu. Mình chuyển từ tầm thường sang cao thượng. “Cầu cho tôi khỏe mạnh và cả thế giới này khỏe mạnh. Cầu cho tôi sống lâu, cả thế giới này sống lâu” – Mình nên cầu nguyện những lời cầu nguyện như vậy.
– Trích Trà đàm: “Hỏi đáp thực hành trong cuộc sống”, Đà Nẵng 2/2018

Trả lời