Chồng: Có nên cắt trọc không nhỉ, vì sắp phải quay livetream nhiều sợ ảnh hưởng tới hình ảnh

Vợ: Mang bộ bài ra đây xem bài nói thế nào

Kết quả: Lá bài số 50 – Thế giới không hề công bằng theo kiểu của suy nghĩ mà công bằng theo kiểu của nhân quả.

Kết luận: vậy thì chuyện cắt tóc trọc hay không đâu quan trọng, nó chỉ là suy nghĩ của bạn mà thôi, nó ảnh hưởng tới việc livetream hay không cũng chỉ là suy nghĩ của bạn, quan trọng là bạn làm việc livetream với động cơ gì, gieo nhân tốt thì gặt quả tốt, gieo nhân xâu thì gặt quả xấu.

Mong bạn hãy xem động cơ và gieo nhân lành để gặp trái ngọt bạn nhé.

 

Trả lời