Khi bạn nghĩ hạnh phúc là do bên ngoài mang lại, thì bạn đang đặt hạnh phúc của chính mình vào tay của người khác. Cho dù bạn có được tất cả mọi thứ mình muốn đi chăng nữa, thì vẫn ở trong trạng thái đi xin hạnh phúc từ người khác. Mà hạnh phúc đến từ bên ngoài là hạnh phúc giả tạm, hạnh phúc phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Loại hạnh phúc đó luôn ẩn chứa đầy đau khổ khi điều kiện thay đổi, và bạn sẽ chết do lòng tham của chính mình.
Chỉ khi bạn thực hành tập thay đổi cách nhìn và hiểu sâu sắc rằng: hạnh phúc thực sự không đến từ bên ngoài, thì bạn sẽ quay vào sửa bên trong, khi đó bạn mới có hạnh phúc mà không còn điều gì có thể khiến bạn đau khổ được nữa.
– Trích trà đàm Trong Suốt: “Con đường thực hành trong Tâm để Lấy chồng mà vẫn An lạc”, Hà Nội, 2016

Trả lời