1. “Không phải cố gắng vượt qua những bài học đau khổ để loại trừ đau khổ, vì như vậy sẽ căng thẳng. Thực ra đau khổ giúp con người thấy rõ bản chất thật của nó và thấy ra nó xuất phát từ đâu.
Khi con người thấu suốt đau khổ thật sự là gì thì đau có thể vẫn còn nhưng sẽ không còn khổ nữa. Khổ chỉ là thái độ tâm lý của bản ngã thôi…”
2. “Không phải bận tâm sẽ đi về đâu mà cần phải biết rõ đường đi ngay dưới chân mình…”
3. “Tu không để hết khổ
Hết khổ lấy gì tu
Thấy khổ tâm không động
Mới chính là công phu…”
4. “Ai cũng có nỗi khổ riêng, nên sớm bớt dầu bớt củi thì lửa sẽ tắt. Ai chịu thua người ấy thắng vì thắng chính mình mới là chiến thắng cao đẹp nhất. Người nào chịu được thiệt thòi trên đời, người ấy sẽ sớm được giải thoát…”
5. “Ít ai thực sự biết rõ mục đích của mình là đúng hay sai nên luôn phân vân do dự, mà biểu hiện là khi thì nỗ lực, lúc lại nản lòng, tất nhiên thôi!
Nếu mục đích không phải ở cuối con đường mà chính là con đường thì mọi rắc rối trên sẽ không tồn tại…”
6. “Chọn lựa gì không quan trọng mà qua chọn lựa đó học được gì để phát huy trí tuệ và đạo đức mới là thiết yếu. Đúng sai, tốt xấu gì thì cũng giúp con thấy ra sự thật.
Tại so phải lo lắng, sợ hãi? Là do con quá cầu toàn thôi. Sống bằng lý trí nhiều quá hay sinh ra phân vân do dự. Con cứ sống, làm việc tự nhiên và nhiệt tình, chỉ cần sáng suốt biết mình là được…”
7. “Vẻ đẹp của cuộc sống không chỉ là lương thiện, mà là thấy ra cả hai mặt thiện ác của cõi trần gian.
Lương thiện và an bình thôi chưa đủ, vì sự vận hành của pháp không phải chỉ có sinh mà cũng cần có khắc.
Khi con thấy ra hai mặt của cuộc sống thì tâm con mới thanh thịnh…”
8. “…Pháp vốn tự hoàn hảo Trong chính sự bất toàn Khi thấy pháp như thị Thoát khỏi mọi cực đoan…”
HT.VIÊN MINH.

 

Trả lời