4 GIAI ĐOẠN THỨC TỈNH
Gđ 1. Nạn nhân: Mọi việc xảy ra trong cuộc đời mình đều là do lỗi của người khác, mà tuyệt đối không phải lỗi của mình. Đây là thế giới của trò đổ lỗi, phán xét, trách móc….Luôn mang trong mình tâm lý: mình là nạn nhân của cuộc đời.
Gđ 2. Làm chủ (vận dụng quyền lực, làm chủ cuộc sống): lúc này bạn có nhân duyên được biết đến Luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức. Bạn áp dụng, lên kế hoạch, tuyên bố mục tiêu, hình dung tưởng tượng và đưa cảm xúc vào từng mục tiêu. Điều này có hiệu quả , tuy nhiên, trong 1 số trường hợp lại không giải quyết được : bệnh tật, cái chết, những nghiệp quả….
Gđ 3. Phó thác: Lúc này bạn không muốn lèo lái thế giới, bạn nắm vững những quy luật vận hành của vũ trụ, bạn hành động nương theo những quy luật đó, từ đó cuộc sống của bạn suôn sẻ hơn, hanh thông hơn và bạn bình an hơn.
Gđ 4. Tỉnh thức – Giác ngộ- Niết bàn: bạn giác ngộ hoàn toàn về sự thật thế giới, vũ trụ. Cái tôi của bạn hòa hợp với cái tôi của vũ trụ. Số người tỉnh thức hoàn toàn trên thế giới chiếm 1 phần vô cùng nhỏ. Giai đoạn này chia làm 3 gđ nhỏ: Sơ Ngộ (tìm ra con đường để đạt được trạng thái tỉnh thức hoàn toàn), Giải Ngộ (Tu tập theo con đường đó và tỉnh thức dần từng lĩnh vực của đời sống và vũ trụ) , Triệt ngộ ( Tỉnh thức- giác ngộ hoàn toàn – đạt sự an lạc tuyệt đối trong đời sống hiện tại).
Nguồn: ST Khoa Học Tâm Linh Cổ Nhân

Trả lời