Nam Dược Triệu Gia – “Thuốc tốt từ tâm”
Với sứ mệnh phát huy và giữ gìn truyền tải những bài thuốc Nam Dược tới rộng rãi nhân dân, Triệu Gia kế thừa tinh hoa chân truyền của họ tộc lớn của người Dao quần chẹt. Phát triển và cải thiện để đem dược liệu sạch, thuốc tốt tới tay bệnh nhân, theo đúng giá trị cốt lõi: “Tâm – Trí – Uy – Lượng”, Tâm người làm thuốc đặt lên hàng đầu, có Trí thức để nghiên cứu, gây dựng Uy tín từ chính chất lượng sản phẩm. Qua bao năm Nam Dược Triệu Gia không ngừng phát triển và được khách hàng yêu mến và đón nhận.

Chăm Sóc Sức Khỏe

Xoa bóp Triệu Gia – chai 100ml

150.000