Nhân Loại – Bs. Đoàn Hải An

121.000 

“Điều gì khả dĩ cải thiện được vấn đề?! Chỉ có trở về với bản năng bản năng yêu thương của nhân loại. Thực hiện một thứ thuật giả kim vĩ đại nhất với chất liệu là Yêu Thương và kết quả là Ánh Sáng…Nếu con người trót lãnh nhận định mệnh là đứng đầu muôn loài thì cũng chính nó phải có trách nhiệm dẫn dắt muôn loài quay về quê hương Ánh Sáng. Và điều đó là Định Mệnh!”

Nhân Loại – Bs. Đoàn Hải An

121.000 

Đổi trả hàng trong vòng 07 ngày!

Thời gian và phí giao hàng sẽ được ước tính khi đặt hàng. Xem chính sách giao hàng.