370.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Hộp Trà Búp Măng Shan – Hộp 50gr

600.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Hộp Trà Liên Hoa Shan – Hộp 50gr

240.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Lục Thiên Trà – Hộp 50gr

210.000 

Trà Cổ Thụ Shan Tuyết

Trà Xanh Shan Tuyết Cổ Thụ

295.000